Κατηγορία: Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει απόφαση πρόσληψης στο ΝΠΔΔ “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” Σαρωνικού.

Αθήνα, 22 / 12 / 2016 Α.Π.: 103536/37719 ΑΠΟΦΑΣΗ: Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/2010). 2.

Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς η µελέτη για τη δηµιουργία Ανοικτού ∆ηµοτικού Πανεπιστηµίου Σαρωνικού”

" Πίστωση 25.000 ευρώ,  για «Αµοιβή του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς για τη σύνταξη ειδικής µελέτης για τη δηµιουργία Ανοικτού ∆ηµοτικού Πανεπιστηµίου Σαρωνικού” και ανάθεση στον Ειδικό

Θετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης για Τεχνικά έργα και Προυπολογισμό 2017 Σαρωνικού

Με απαρτία (λόγω της εξ αναβολής επανάληψης της προηγούμενης συνεδρίασης)  που διαμορφώθηκε με 11 από τα 32 μέλη, η Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε θετικά επί του τεχνικού προγράμματος και του Προυπολογισμού

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 21-11-2016

ΠΡΟΣ Τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ

Πίνακας αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της 14-11-2016

Μηδενικές αυξήσεις στα Δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και στον συντελεστή ΦΗΧ, προτείνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σαρωνικού.

Πρόσκληση συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Σαρωνίδας στις 17-10-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας, την 17η του µήνα Οκτωβρίου του έτους

Περί διαγραφής οφειλών ΑΔΜΚΕΣ προς και από Δήμο Σαρωνικού.

Διαβάζοντας σχετική Ανάρτηση σε τοπικό ηλεκτρονικό μέσον που αναφέρεται στην προσπάθεια της ΑΔΜΚΕΣ να απαλλαγεί από την καταβολή στον Δήμο Σαρωνικού του ποσού των 144.761 ευρώ, θεωρούμε χρήσιμη προσθήκη στην

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29/9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Τοπικού Συµβουλίου Κουβαρά , η οποία θα γίνει στο Κοινοτικό κατάστηµα (Αγ. ∆ηµητρίου 20 ) στον Κουβαρά , την

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-09-2016

1. Λήψη απόφασης επί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Παραλίας Καλυβίων στα Ο.Τ 376-377 (αίτηση µε αρ.πρωτ. 11041/6-7-16 Σκουτέλας Παναγιώτης 2. Λήψη απόφασης επί πρότασης τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου