Κατηγορία: Δ.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ


Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-09-2016

Σας προσκαλώ στην 25η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 26η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µε τα ακόλουθα

To λογότυπο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σαρωνικού

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού της 21/9/16, το λογότυπο της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Σαρωνικού. Μειοψήφησε ο Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Αντώνης Μποστανίτης. Σύμφωνα με τον εισηγητή Απόστολο

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19-09-2016

Σας προσκαλώ στην 24η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 19η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 µε τα ακόλουθα

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19-09-2016

Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Σαρωνικού, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 19η του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα

Συνοπτική κατάσταση Προυπολογισμού- Απολογισμού ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2016

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο Προυπολογισμός 2016 του Δήμου Σαρωνικού που είχε ψηφιστεί στις 15/12 /2015 του οποίου συνοπτικός Πίνακας  δημοσιεύθηκε στο site του Δήμου

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 23-10-2015. Χωρίς μεταβολή τα τέλη

Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Συμβουλίου, αύριο 23/10, συνεδριάζει και η οικονομική επιτροπή του Δήμου με τα πιο κάτω θέματα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, στα πρώτα 3 θέματα που

Στις Βρυξέλες ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης.

Στις Βρυξέλες βρίσκεται ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Γιώργος Σωφρόνης, συμμετέχοντας σε συζητήσεις και συναντήσεις με τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο και εταίρους μέλη του Δικτύου Αμφικτυονίας. Δ.Τ. Δήμου Σαρωνικού


Σημείωση του paraktios: