Ετικέτα: δι


Εξασφάλιση 800 εκατ. ευρώ για τα υγρά και στερεά απόβλητα της Αττικής

Το ποσό των 800 εκ. ευρώ για τη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων της Αττικής διασφαλίστηκαν για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, μετά την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας ανάμεσα στον