Ετικέτα: επιτροπές


Χρήσεις γης Σαρωνίδας και επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης κλαδεμάτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Σαρωνικού, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 24η του µηνός Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-09-2016

Σας προσκαλώ στην 25η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 26η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µε

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαρωνικού, σήμερα στις 12.00

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα12.00 με

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΙΠΕ “ΟΧΙ”

Αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε τόσα πολλά μέλη να προσέρχονται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που κλήθηκε να  γνωμοδοτήσει επί των τεχνικών έργων και του προσχεδίου του Προυπολογισμού έτους 2015.  Από

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 24/9/14. ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” , ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ

Το 15μελές Συμβούλιο της "ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ" 1.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦ         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3.  ΚΟΛΛΙΑ Μ 4.  ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤ 5.