Ετικέτα: επιτροπές


Χρήσεις γης Σαρωνίδας και επιλογή χώρων προσωρινής εναπόθεσης κλαδεμάτων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Σαρωνικού, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 24η του µηνός Μαΐου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 26-09-2016

Σας προσκαλώ στην 25η Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 26η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.00 µε

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Σαρωνικού, σήμερα στις 12.00

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Καλυβίων, την 6η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα12.00 με

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΙΠΕ “ΟΧΙ”

Αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε τόσα πολλά μέλη να προσέρχονται στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης που κλήθηκε να  γνωμοδοτήσει επί των τεχνικών έργων και του προσχεδίου του Προυπολογισμού έτους 2015.  Από

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 24/9/14. ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ “ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ” , ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ

Το 15μελές Συμβούλιο της "ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ" 1.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦ         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3.  ΚΟΛΛΙΑ Μ 4.  ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ ΑΝΤ 5.

Ανοιχτή Πρόσκληση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ 12/9/2014 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.19355 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Ο ∆ήµος Σαρωνικού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ”

Για όσους συμπολίτες μας δεν το γνωρίζουν, κρίνουμε σκόπιμο να τους ενημερώσουμε για το τι σημαίνει "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗς" αφού είναι σίγουρο ότι είναι μία επιτροπή που υποχρεούται να συστήσει η

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού 25-7-2014

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 25η του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 µε τα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Σας προσκαλώ στη Συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καλυβίων, την 14η του µήνα ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 µε

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ προταση ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ 11-12 11. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 12.Λήψη απόφασης περί διοργάνωσης Αιμοδοσίας στο Δήμο Σαρωνικού. Προγήθηκε ερώτηση κου Κωνσταντέλλου για σημειώματα που εστάλησαν σε οφειλέτες από

Τα 50 μέλη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Μέλη της Επιτροπής ως εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων 1 ΠΑΛΤΑΛΙ∆ΟΥ ΣΑΒΟΥΛΑ Πρόεδρος Μικρασιατικού Συλλόγου 2 ΚΑΡΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 1ου ∆ηµ. Σχολ. Αναβύσσου 3 ΤΡΟΧΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και