Ετικέτα: ΕΤΑ ΑΕ


EDEN HOTEL ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ

Η ΑΠΟΚΕΝΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ενέκρινε την ΜΠΕ για την νομιμοποίηση της προβλήτας του Ξενοδοχείου EDEN BEACH HOTEL Aφορά την ύπαρξη προβλήτας που βρίσκεται µπροστά από ξενοδοχείο της εταιρείας ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕ µε