Ετικέτα: ΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ


Συνέντευξη του Αντώνη Γάκη, Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής

Ο Αντώνης Γάκης ενημερώνει για τη δομή της Περιφέρειας, την μεγαλύτερη της Ευρώπης, το Περιφερειακό Συμβούλιο, για τους Πολιτικούς που το χρησιμοποίησαν για προσωπική προβολή για να εκλεγούν μόνο και