Ετικέτα: Eurolearning


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ του EUROLEARNING ΚΔΒΜ2

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ του EUROLEARNING ΚΔΒΜ2 Το EuroLearning ΚΔΒΜ2 Πρότυπο Πιστοποιημένο Κέντρο Εκπαίδευσης και Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σας ενημερώνει για τις παρακάτω δράσεις που είναι σε εξέλιξη: 1. 2. Ως Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης,